Витрина

gear-pumps
gear-pumps

XBS 3.1.58.

Категория:

Описание товара

TYPE DISPLACEMENT
cm3
A
mm
B
mm
INLET OUTLET WEIGHT
kg
XBS 11 11,5 103,5 143,5 1/2" G 1/2" G 5,5
XBS 16 16,4 111 151 1/2" G 1/2" G 5,85
XBS 22 20,5 117,5 157,5 1/2" G 1/2" G 6,2
XBS 28 28,6 111,3 170,3 3/4" G 3/4" G 6,6
XBS 32 32,6 117,5 176,5 3/4" G 3/4" G 7
XBS 06 6.1 101 136 1/2" G 1/2" G 4,8
XBS 18 18.2 114,5 154,5 1/2" G 1/2" G 6,0
XBS 40 39.8 126 189,5 3/4" G 3/4" G 7,8

TYPE DISPLACEMENT
cm3
MAX CONTINUOUS, bar MAX INTERMITT, bar MAX PEAK PRESSURE, bar
XBS 11 11,5 280 310 320
XBS 16 16,4 280 300 310
XBS 22 20,5 260 280 290
XBS 28 28,7 220 250 260
XBS 32 32,6 190 210 220
XBS 06 6.1 280 310 320
XBS 18 18.2 270 290 300
XBS 40 39.8 160 180 190

TYPE DISPLACEMENT
cm3
MAX INTERMITTENT SPEED MAX CONTINUOUS SPEED MIN INTERMITTENT SPEED
XBS 11 11,5 2700 220 450
XBS 16 16,4 2700 2200 450
XBS 22 20,5 2700 2000 450
XBS 28 28,7 2700 2000 450
XBS 32 32,6 2700 2000 450
XBS 06 6.1 3000 2200 450
XBS 18 18.2 2700 2200 450
XBS 40 39.8 2500 1800 450